phone chỉ đường Messenger Zalo

Lốp Xe Ô Tô Maxxis - Bảng Giá Tốt Khuyến Mại Tháng 07/2024

Theo kích thước
Theo xe
Bộ lọc
Nội dung chính

Maxxis lắp được cho các xe ô tô nào?

Bảng sizeXe tương thích
Lốp Maxxis 165/65R14Chevrolet Spark,Hyundai Grand i10,Hyundai Getz,Mitsubishi Mirage,Suzuki Celerio,Hyundai i10

Bảng giá lốp Maxxis

Lưu ý: size lốp, dòng lốp, mã gai, xuất xứ & năm sản xuất đều ảnh hưởng đến giá bán. Quý Khách vui lòng chọn đúng sản phẩm! Hãy cùng ThanhAn nói không với lốp giả, lốp nhái!

Giá lốp Maxxis vành 13

Tên sản phẩm

Giá

Xuất xứ

Chi tiết

Lốp Maxxis 145/70R13 Mecotra MAP5 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 155/65R13 Mecotra MAP5 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 155/70R13 Mecotra MAP5 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 165/65R13 Mecotra MAP5 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 165/70R13 Bravo MA751 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 165/80R13 Mecotra MAP5 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 165R13 VanSmart MCV5 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 165R13 Light Truck UN999 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 175/70R13 Mecotra MAP5 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 175R13 VanSmart MCV5 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Giá lốp Maxxis vành 14

Tên sản phẩm

Giá

Xuất xứ

Chi tiết

Lốp Maxxis 165/65R14 Mecotra MAP5

Liên hệ

Xem

Lốp Maxxis 165/60R14 Mecotra MAP5 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 185R14C VanSmart MCV5 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 175/65/14 Mecotra MAP5 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 175/70R14 Mecotra MAP5 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 175R14 VanSmart MCV5 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 185/65R14 Mecotra MAP5 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 185/70R14 Mecotra MAP5 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 185R14 Light Truck UE168 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 195/70R14 Mecotra MAP5 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 195R14 VanSmart MCV5 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Giá lốp Maxxis vành 15

Tên sản phẩm

Giá

Xuất xứ

Chi tiết

Lốp Maxxis 195/70R15 Light Truck MA589 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 195R15C VanSmart MCV5 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 265/70R15 Razr HT780 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 175/65R15 Mecotra MAP5 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 185/55R15 Mecotra MAP5 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 175/50R15 Mecotra MAP5 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 185/60R15 Mecotra MAP5 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 185/65R15 Mecotra MAP5 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 185R15 Light Truck UE168 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 195/55R15 Mecotra MAP5 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 195/60R15 Mecotra MAP5 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 195/65R15 Mecotra MAP5 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 195R15 Light Truck UE168 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 205/65R15 Mecotra MAP5 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 205/70R15 VanSmart MCV5 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 225/70R15 Razr HT780 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 225/70R15 VanSmart MCV5 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 235/70R15 Bravo HT760 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 235/75R15 Bravo AT980 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 255/70R15 Bravo HP-M3 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Giá lốp Maxxis vành 16

Tên sản phẩm

Giá

Xuất xứ

Chi tiết

Lốp Maxxis 195/55R16 Bravo HP-M3 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 205/65R16 Mecotra MAP5 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 215/60R16 Premitra HP5 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 225/70R16 Premitra HP5 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 235/65R16 Vanpro MALAS Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 255/70R16 Bravo HT770 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 185/55R16 Mecotra MAP5 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 185/75R16 Light Truck UE168 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 195/50R16 Premitra HP5 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 195/60R16 Premitra HP5 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 195/75R16 VanSmart MCV5 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 195/75R16 Light Truck UE168 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 205/60R16 Bravo HP-M3 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 205R16 Bravo MA751 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 215/70R16 Razr HT780 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 215/70R16 VanSmart MCV5 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 215/75R16 VanSmart MCV5 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 215/75R16 Light Truck UE168 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 225/60R16 Bravo HP-M3 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 235/65R16 VanSmart MCV5 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 235/70R16 Razr HT780 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 245/70R16 Bravo AT980 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 245/70R16 Bravo HP-M3 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 245/70R16 Bravo HT770 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 245/70R16 Razr HT780 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 255/70R16 Bravo AT980 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 265/70R16 Bravo HP-M3 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 265/70R16 Bravo AT980 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 265/70R16 Razr HT780 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 265/75R16 Bravo AT980 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 275/70R16 Bravo AT980 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Giá lốp Maxxis vành 17

Tên sản phẩm

Giá

Xuất xứ

Chi tiết

Lốp Maxxis 235/65R17 Bravo HT771 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 255/65R17 Bravo AT980 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 205/45R17 Premitra HP5 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 205/50R17 Bravo HP-M3 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 215/45R17 Walts MS2 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 215/50R17 Bravo HP-M3 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 215/55R17 Walts MS2 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 225/45R17 Bravo HP-M3 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 225/50R17 Premitra HP5 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 225/55R17 Bravo HP-M3 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 225/60R17 Bravo HP-M3 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 225/65R17 Bravo HP-M3 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 235/60R17 Bravo HP-M3 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 235/65R17 Razr HT780 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 265/65R17 Bravo AT811 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 265/65R17 Bravo AT980 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 265/65R17 Bravo HP-M3 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 265/65R17 Razr HT780 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 285/70R17 Bravo AT980 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Giá lốp Maxxis vành 18

Tên sản phẩm

Giá

Xuất xứ

Chi tiết

Lốp Maxxis 235/60R18 Bravo HP-M3 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 255/60R18 Bravo HT770 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 225/45R18 Premitra HP5 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 225/60R18 Bravo HP-M3 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 235/45R18 Bravo HP-M3 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 235/55R18 Bravo HP-M3 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 245/45R18 Bravo HP-M3 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 255/60R18 Bravo AT980 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 265/60R18 Bravo AT811 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 265/60R18 Bravo AT980 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 265/60R18 Bravo HP-M3 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 265/60R18 Razr HT780 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 285/60R18 Bravo AT980 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Giá lốp Maxxis vành 19

Tên sản phẩm

Giá

Xuất xứ

Chi tiết

Lốp Maxxis 235/55R19 Bravo HP-M3 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 225/55R19 Bravo HP-M3 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 235/50R19 Bravo HP-M3 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Giá lốp Maxxis vành 20

Tên sản phẩm

Giá

Xuất xứ

Chi tiết

Lốp Maxxis 285/50R20 Razr HT780 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Giá lốp Maxxis vành 5

Tên sản phẩm

Giá

Xuất xứ

Chi tiết

Lốp Maxxis 155R13C VanSmart MCV5 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Lốp Maxxis 155R13C Light Truck UE168 Thái Lan

Liên hệ

Thái Lan

Xem

Các thương hiệu lốp tương tự Maxxis

Trên thị trường, có rất nhiều thương hiệu sản xuất lốp xe khác nhau. Ngoài Maxxis, bạn cũng có thể chọn sản phẩm của các thương hiệu sau: Maxxis, Pirelli, Hankook, Kumho, Dunlop, Bridgestone, Michelin… Hiện tại, những sản phẩm này đều đã có mặt tại các cửa hàng của ThanhAn, khách hàng có thể an tâm lựa chọn

 • Lốp Goodyear: Giá từ 1,230,000 đồng (CHI TIẾT)
 • Lốp Bridgestone: Giá từ 1,150,000 đồng (CHI TIẾT)
 • Lốp Continental: Giá từ 950,000 đồng (CHI TIẾT)
 • Lốp Dunlop: Giá từ 1,180,000 đồng (CHI TIẾT)
 • Lốp Michelin: Giá từ 1,390,000 đồng (CHI TIẾT)
 • Lốp Yokohama: Giá từ 1,020,000 đồng (CHI TIẾT)
 • Lốp BFGoodrich: Giá từ 1,130,000 đồng (CHI TIẾT)
 • Lốp Kumho: Giá từ 880,000 đồng (CHI TIẾT)
 • Lốp Toyo: Giá từ 2,050,000 đồng (CHI TIẾT)
 • Lốp Pirelli: Giá từ 1,080,000 đồng (CHI TIẾT)
 • Lốp Hankook: Giá từ 1,090,000 đồng (CHI TIẾT)

Địa chỉ mua lốp xe tốt nhất

Nếu bạn đang muốn mua lốp chính hãng, hãy đến những đại lý lớn của hãng. Dưới đây là những cơ sở thuộc hệ thống ThanhAn - nơi cung cấp lốp Maxxis chính hãng với giá thành phải chăng mà bạn có thể tin tưởng:

Cam kết bán hàng

Hiện tại, ThanhAn đang cung cấp cho thị trường những sản phẩm tốt và phổ biến nhất của thương hiệu Maxxis.

 • ThanhAn cam kết 100% sản phẩm là hàng chính hãng, có hoá đơn đầy đủ. Quý khách sẽ được đền bù 200% giá trị đơn hàng nếu phát hiện hàng giả, hàng nhái.
 • Sản phẩm được bảo hành điện tử với tem chống hàng giả
 • Hỗ trợ vận chuyển đi các tỉnh với chi phí tốt.
 • Tổng đài tư vấn 24/7: 0906 662 441

Kiến thức về lốp xe

Bảng giá vỏ xe ô tô chính hãng

Vũ Duy 31/05/2024

Việc lựa chọn vỏ xe phù hợp là điều tối quan trọng, tuy nhiên, trên thị trường hiện nay có rất nhiều thương hiệu và loại vỏ xe với mức giá khác nhau, khiến người dùng băn khoăn. Chính vì vậy, việc tham khảo bảng giá vỏ xe ô tô trước khi thay là bước đầu tiên và cần thiết để bạn có thể lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của mình.

Bánh xe ô tô chính hãng uy tín giá tốt

Vũ Duy 31/05/2024

Bánh xe ô tô, bộ phận tưởng chừng đơn giản nhưng đóng vai trò trụ cột, quyết định khả năng vận hành, an toàn và hiệu quả của toàn bộ xe. Chính vì thế, việc lựa chọn bánh xe phù hợp với từng loại xe, từng điều kiện sử dụng là vô cùng quan trọng, đảm bảo mang đến hiệu quả tối ưu và nâng cao trải nghiệm lái xe.

Vỏ xe ô tô chính hãng uy tín

Vũ Duy 31/05/2024

Vỏ xe ô tô đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn và hiệu suất lái xe. Là cầu nối duy nhất giữa xe và mặt đường, vỏ xe chịu trách nhiệm bám đường, giúp xe di chuyển êm ái, tiết kiệm nhiên liệu và điều khiển chính xác. 

Hiện nay, thị trường vỏ xe đa dạng với nhiều loại khác nhau như vỏ xe đa dụng, vỏ xe mùa hè, vỏ xe mùa đông, vỏ xe hiệu suất cao và vỏ xe địa hình, mỗi loại đều sở hữu những ưu điểm riêng phù hợp với nhu cầu và điều kiện sử dụng của từng loại xe.

Lốp xe ô tô giá rẻ chính hãng giá tốt

Vũ Duy 31/05/2024

Sở hữu một chiếc xe ô tô là niềm mơ ước của nhiều người, nhưng chi phí bảo dưỡng, thay thế phụ tùng, đặc biệt là lốp xe, luôn là nỗi băn khoăn. Trong bối cảnh giá cả leo thang, nhu cầu tìm mua lốp xe ô tô giá rẻ là điều dễ hiểu. 

Tuy nhiên, an toàn luôn là yếu tố hàng đầu khi di chuyển trên đường, do đó việc lựa chọn lốp xe chất lượng, đảm bảo an toàn là điều cần thiết. Bài viết này sẽ chia sẻ thông tin hữu ích về lốp xe ô tô giá rẻ, những yếu tố cần lưu ý khi chọn mua và giới thiệu một số địa chỉ cung cấp lốp xe uy tín, giúp bạn yên tâm hơn khi lựa chọn.

Lốp xe ô tô quận 4 chính hãng uy tín ở đâu?

Vũ Duy 30/05/2024

Bạn đang sở hữu một chiếc xe yêu quý và sống tại quận 4? Đã bao giờ bạn băn khoăn về việc tìm thay lốp xe ô tô quận 4 khi lốp cũ xuống cấp, hay đơn giản là muốn nâng cấp cho xế cưng của mình? 

Việc lựa chọn lốp xe chất lượng, uy tín là điều vô cùng quan trọng, bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn, hiệu suất và tuổi thọ của xe bạn. 

Bài viết này sẽ giới thiệu đến bạn những cửa hàng lốp xe uy tín tại quận 4, cung cấp thông tin về giá cả, dịch vụ và những yếu tố cần lưu ý khi lựa chọn lốp xe phù hợp nhất cho chiếc xe của bạn.

Lốp xe ô tô quận 4

Vệ sinh nội thất xe ô tô là gì? Giá bao nhiêu?

Vũ Duy 27/05/2024

Bạn muốn xế yêu của mình luôn sạch bóng, thơm tho như mới? Không chỉ đẹp mắt, việc vệ sinh nội thất xe ô tô còn mang đến nhiều lợi ích bất ngờ cho bạn và gia đình. Nó giúp tăng tuổi thọ cho xe, bảo vệ sức khỏe, và nâng cao thẩm mỹ, mang đến cảm giác thoải mái, dễ chịu mỗi khi lái xe. Hãy cùng khám phá bí mật giữ gìn vẻ đẹp cho xế yêu ngay thôi!